Kaebus nr 56
Pressinõukogu otsus 08.07.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Pärnu Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Pärnu Postimees ei ole 17. märtsil 2004 avaldatud lugejakirjaga “Mõttetu omavalitsus” rikkunud head ajakirjandustava.

Kaebaja Ülle Vapper leiab, et artikkel on tekitanud talle põhjendamatuid kannatusi ja sellega on rikutud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5. Samuti ei ole kaebaja rahul sellega, et leht ei kuulanud ära tema seisukohta ning ei pakkunud talle võimalust kommentaariks samas lehenumbris. Kaebaja seisukohalt on sellega rikutud koodeksi punkte 4.2 ja 5.1.

Pärnu Postimees selgitas Pressinõukogule, et tegu on lugejakirjaga, mis ei vajanud vastulauset samas numbris. Leht kinnitas, et pakkus kaebajale võimalust avaliku vastuse kirjutamiseks, kuid Ülle Vapper seda ei kasutanud. Pärnu Postimehe väitel kinnitas Ülle Vapper toimetusele, et lugejakirjas esitatud probleem on põhjendatud, kuid sõnastus teda ei rahulda.

Pressinõukogu otsustas, et ajaleht Pärnu Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.5, mille järgi ei tohi ajakirjandus oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda infot teada. Antud lugejakirjas esitatud info oli kriitika omavalitsuse aadressil ning selle avaldamine oli kohalikus lehes põhjendatud. Omavalitsuse liikmed on avaliku elu tegelased, kelle suhtes on põhjendatud kriitika õigustatud (eetikakoodeksi punkt 1.6).

Samuti ei ole ajaleht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, mis kohustab konflikti sisaldava materjali puhul ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et igal lugejal on õigus oma arvamust lugejakirjana avaldada. Oma eripära tõttu ei ole lugejakirjade rubriigis võimalust konflikti teist osapoolt ära kuulata, küll aga saab anda kritiseeritavale võimaluse vastulauseks. Viimast ka Pärnu Postimees tegi, kuid kaebaja seda ei kasutanud. Seega pole leht rikkunud ka eetikakoodeksi punkti 5.1, mis kohustab lehte pakkuma võimalust kommentaariks.

Ühtlasi märgib Pressinõukogu, et toimetused võiks lugejakirjade puhul kaaluda solvavate väljendite väljajätmist juhul, kui need ei anna teksti sisule midagi juurde.

Pressinõukogu