Kaebus nr 563
Pressinõukogu otsus 29.04.2015 | TAUNIV.
Äripäev rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti kaebust Äripäevas 9. märtsil 2015 ilmunud uudise „Kõlvart kaevati kaposse“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Uudis kajastab Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni pöördumist kaposse, et saada õiguslik hinnang olukorrale, kus Tallinn maksab toetust Mihhail Kõlvartile treeneritöö eest.

Mihhail Kõlvart märkis kaebuses Pressinõukogule, et raha laekub spordiklubile, mitte sportlasele ega treenerile ja kulutuste kohta tuleb esitada detailne aruanne koos kulu- ja maksedokumentidega. Mihhail Kõlvart lisas, et seega ei ole ta isiklikult treenerina saanud linnalt toetust. Kaebaja ei ole rahul, et Äripäev tema poole kommentaari saamiseks ei pöördunud ja et toimetus spordi- ja noorsooameti juhi kirja peale uudist ei parandanud.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et oleks pidanud avaldama paberlehes ilmunud artiklis Tallinna spordi- ja noorsooameti juhi selgituse. Toimetus oli valmis hiljem oma eksimust parandama ja selgituse avaldama, kuid Mihhail Kõlvart selle lahendusega ei nõustunud. Äripäev pakkus kaebajale võimaluse avaldada kaebaja nõutud tekst paberlehes, kuid mitte veebis, sest see oli juba Mihhail Kõlvartit puudutanud uudise juures avaldatud. Sellise variandiga ei olnud kaebaja nõus.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaarivõimalust samas numbris. Pressinõukogu hinnangul oleks Äripäev pidanud võtma kommentaari Mihhail Kõlvartilt.

Pressinõukogu