Kaebus nr 565
Pressinõukogu otsus 29.04.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eestimaa Loomakaitse Liidu (ELL) ja liidu juhatuse esimehe Heiki Valneri kaebust Postimehe veebis 17. märtsil 2015 ilmunud artikli „Pealtnägija: ministeerium nõuab Heiki Valnerilt raha tagasi“ peale ja otsustas, et väljaanne ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et põllumajandusministeerium nõuab Eesti Loomakaitse Liidult tagasi riigi toetust, sest ministeeriumil on etteheited liidule finantsdistsipliini rikkumises.

ELL kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab laimava sisuga ebaõigeid väiteid, mis ei ole kinnitust leidnud. ELL märkis, et liidu töötajad ei ole valetanud transpordikulude kohta, võltsinud sõidupäevikuid ega tasunud isiklikke kütusearveid. Samuti peab kaebaja eksitavaks põllumajandusministeeriumi väidet, et liidu rahast laenu andes üritati teenida tulu. ELL ei ole rahul, et neile ei antud võimalust kommentaariks ja vastulauseks.

Postimees vastas Pressinõukogule, et tegemist on Pealtnägija refereeringuga ja põllumajandusministeeriumi kirjale tugineva infoga. Postimehe hinnangul oli riigiasutus usaldusväärne allikas. Leht lisas, et kaebaja sai oma seisukoha süüdistuste osas välja öelda. Postimees leiab, et artiklis avaldatu tõele vastavus on asjaosaliste poolt kinnitatud ja kaudselt ka kaebaja esindajate poolt omaks võetud (sõit ei toimunud konkreetsel trajektooril, sõidupäevik täideti tagantjärgi).

Pressinõukogu otsustas, et Postimees ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu, sest artiklis avaldatud väited põhinevad põllumajandusministeeriumi kantsleri kirjal ning ELL sai võimaluse ministeeriumi süüdistusi kommenteerida.

Pressinõukogu