Kaebus nr 568
Pressinõukogu otsus 29.04.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
MK-Estonia ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Vendi Mööbel OÜ juhatuse liikme Dmitri Štšeglevski kaebust MK-Estonias 18. märtsil 2015 ilmunud artikli „Köögi segadus“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Vendi Mööbel OÜlt köögimööbli tellinud kliendist, kes ei jäänud rahule mööbli paigaldamisega, praagiga ja sellega, et pidi mööblit lubatust mitu kuud kauem ootama. Artiklis saavad sõna ka Vendi Mööbel ja Tarbijakaitseamet.

Vendi Mööbel OÜ juhatuse liige Dmitri Štšeglevski kaebas Pressinõukogule, et artikkel laimab firmat, kuigi ta lükkas kliendi väited ümber. Kaebaja leiab, et ajakirjanik ei uurinud kliendi antud infot. Kaebaja hinnangul sisaldab artikkel valeinfot näiteks kokkulepitud kohtumise kohta. Samuti ei ole kaebaja rahul fotoallkirjadega ja artikli alapealkirjaga. Kaebaja leiab, et artikkel jätab mulje, et Vendi Mööbel petab oma kliente ja selle firmaga suhtlemine on loterii.

MK-Estonia vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole ajakirjaniku isiklikke hinnanguid ja iga vaidluspunkti puhul on mõlemad pooled saanud sõna. Leht lisas, et klient esitas toimetusele piisavalt asitõendeid, kus oli näha töö vigu. Leht märkis, et toimetusel on olemas elektrooniline kirjavahetus, mis tõestab, et firma esindajad on kolm korda jäänud tulemata kokkulepitud kohtumisele. MK-Estonia kinnitusel ei ole artikli alguses viidatud Vendi Mööblile, vaid räägitakse üldiselt, et mööbli tellimine on loterii.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonia ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebaja saanud artiklis piisavas mahus sõna. Pressinõukogu leiab, et artikli sissejuhatus on neutraalne ja ilma ajakirjaniku hinnanguteta ning ei sisalda süüdistust Vendi Mööbli kohta.

Pressinõukogu