Kaebus nr 569
Pressinõukogu otsus 29.04.2015 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Martin Plaseri kaebust Eesti Ekspressis 8. aprill 2015 ilmunud artikli „Kirjanikud vaidlevad, kumb on teleseriaali autor“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib teleseriaali „Restart“ autoriõiguse üle käivast vaidlusest Birk Rohelennu ja Martin Plaseri vahel.

Martin Plaser kaebas Pressinõukogule, et artiklis on ühe poole ütlused ja talle ei ole antud võimalust kommentaariks. Martin Plaser leiab, et sellega jäetakse mulje, nagu oleks tema midagi rikkunud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik saatis kaebajale meili ja palus esitada oma kommentaarid määratud ajaks, kuid kaebaja ei vastanud ega palunud ka ajapikendust. Lehe kinnitusel saatis ajakirjanik kirja kaebaja töömeilile. Lisaks otsustas ajakirjanik kaebajaga ühendust võtta Facebooki kaudu. Leht märkis, et kaebaja ei avaldanud Ekspressile arvamust väidetavate vigade kohta artiklis. Toimetus lisas, et on valmis artiklit veebis täiendama ja vajadusel parandama.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja vastamiseks liiga lühikese aja. Samuti ei olnud tegemist ajakriitilise looga, et see ilma kaebaja kommentaarita avaldada.

Pressinõukogu