Kaebus nr 570
Pressinõukogu otsus 04.06.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Greete Reinsoni kaebust Äripäevas 19. jaanuaril 2015 ilmunud artikli „Virvarr õigusabis. Tundmatud nõuandjad“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Eestis tegutseb advokaadibüroode kõrval sadu õigusbüroosid, mille töötajatelt ei nõuta vastavat kvalifikatsiooni ja haridust. Ühe näitena toob leht välja Reinson & Partnerid Õigusbüroo, mille omanikku Greete Reinsoni lehel ei õnnestunud ei kontorist ega ka telefoni teel tabada.

Greete Reinson kaebas Pressinõukogule, et artikkel laimab teda ja firma töötajaid ning kahjustab nende mainet. Kaebaja ei ole rahul, et leht ei teavitanud teda artikli ilmumisest ja seega ei saanud ta võimalust info ümber lükata. Kaebaja märkis, et firmas on juriidilise haridusega töötaja. Samuti peab ta valeväiteks artiklis olnud infot, et firma tegutseb reklaami vahendamisega. Ta lisas, et sellega tegeles firma kuni 2013. aastani. Samuti märgib kaebaja, et firma nimi on kirjutatud valesti ja õige on Reinson & Partnerid Õigusbüroo OÜ. Samuti on artiklis vale firma tegevuskoha aadress. Kaebaja märkis, et kui firma telefon ei vasta, on võimalik saata e-mail.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et artiklis ei ole kirjutatud, et Greete Reinson on jurist. Äripäev tugines artikli kirjutamisel äriregistris olevatele andmetele ja seal oli firma põhitegevusalaks märgitud reklaami vahendamine meedias. Leht lisas, et parandas firma nime veebis olevas artiklis, kuid lehe hinnangul ei olnud tegemist sellise veaga, mis lugejaid eksitab. Leht tunnistas, et artiklis oli firma Tööstuse tänava aadressis viga, kuid ka see parandati veebis ära. Äripäeva kinnitusel käis ajakirjanik nii Tööstuse tänaval kui Tornimäe aadressil mitmel korral kohal. Leht lisas, et kaebaja hakkas toimetusega suhtlema alles artikli ilmumise järel. Leht pakkus Greete Reinsonile vastulauset, kuid kaebaja keeldus ja nõudis vastulauset lehe esiküljel nädal aega järjest.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul tegi ajakirjanik piisavalt pingutusi, et Greete Reinson kätte saada. Lisaks ei olnud kaebaja kohta artiklis esitatud süüdistusi, mistõttu ei olnud põhjust artikli ilmumist edasi lükata.

Pressinõukogu hinnangul ei ole ebatäpsus firma nime ja aadressiga sellised, mis loo kontekstis olulist tähtsust omaks ja seega ei ole tegemist selliste vigadega, mis tooks kaasa ajakirjanduseetika koodeksi rikkumise. Lisaks parandas Äripäev maja numbri ja firma nime veebis olevas artiklis.

Pressinõukogu hinnangul oli Greete Reinsonil õigus ainult selliseks vastulauseks, kus oleks õige aadress ja firma nimi ning muu vastulause avaldamisest keeldumist Äripäeva poolt peab Pressinõukogu põhjendatuks.

Pressinõukogu