Kaebus nr 576
Pressinõukogu otsus 04.06.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Põhja-Tallinna linnaosa vanema Karin Tammemägi kaebust Eesti Päevalehes 1. aprillil 2015 ilmunud artikli „Põhja-Tallinna kommiraha. Rahahädas linnaosa üritas jätta mulje, et kommipakkide eest maksti poole vähem kui tegelikult“ ja sama päeva juhtkirja „Kinnimätsijate kasvav tööstus“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Põhja-Tallinna linnaosa poolt detsembris ja jaanuaris ostetud kommipakkidest, milleks kulus üle 14 000 euro. Kommipakid osteti nii reservfondi kui ka noorsootöö eelarve raha eest. Linnaosa valitsus vastas Päevalehele, et annab vastused toimetuse küsimustele 30 päeva jooksul. Sama päeva juhtkirjas annab toimetus hinnangu Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse tegevusele.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Karin Tammemägi kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ja ebatäpne, sest jätab mulje, nagu oleks linnaosa rahakriisis. Samuti jätab pealkiri mulje, et linnaosa valitsus üritas jätta mulje, et kommipakkide eest maksti poole vähem kui tegelikult. Eksitavad väited on kaebaja hinnangul ka artikli sees. Kaebaja peab eksitavaks ka juhtkirja pealkirja, sest sellest järeldub süüdistus, justkui oleks linnaosa valitsus püüdnud oma tegevust kuidagi varjata. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei avaldanud linnaosa valitsuse vastulauset.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artikli pealkirja puhul lähtuti artiklis olnud väitest, et kulutuste katmine reservfondist võis olla otseselt tingitud sellest, et linnaosal polnud piisavalt vabu vahendeid. Arvete tükeldamise eesmärgiks peetakse artiklis oleva allika väitel kulutuste hajutamist, et need silma ei paistaks. Leht lisas, et artiklis ei olnud tõsiseid süüdistusi kaebaja kohta ja seega puudus alus vastulauseks. Leht oli valmis avaldama Karin Tammemägi arvamusartikli peale selle sisuliseks toimetamist, kuid linnaosa toimetamisega ei nõustunud. Leht märkis, et Põhja-Tallinna linnaosa valitsus ignoreerib regulaarselt ja teadlikult ajakirjanduse päringutele vastamist.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest Põhja-Tallinna linnaosa valitsusel oli aega sisuliselt vastata ligi kaks nädalat. Samas leidis linnaosa võimaluse oma vastulause esitada kiiremini kui 30 päeva. Pressinõukogu hinnangul oli toimetusel õigus piirata vastulause mahtu ja nõuda selle toimetamist, sest vastulausega on õigus vaid valefakte ja tsitaate parandada.

Pressinõukogu