Kaebus nr 58
Pressinõukogu otsus 27.05.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Serverette OÜ kaebust Äripäeva peale ning otsustas, et ajaleht ei rikkunud 9. jaanuaril 2004 ilmunud artikliga “Vaene Fellini!” head ajakirjandustava.

Toitlustusteenust pakkuv Serverette OÜ kaebas Pressinõukogule, et Fellini restoranist kirjutatud artikkel on negatiivse alatooniga ning kirjutatud inimese poolt, kelle toidutundmisalased teadmised jäävad lugeja jaoks selgusetuks. Kaebaja peab artiklis esitatud väiteid toiduvaliku jm kohta alusetuteks, halvustavateks ja firma mainet kahjustavateks.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et artikli eesmärk oli kirjeldada lugejale olukorda ja tundeid, mida artikli autor restoranis koges. Äripäev rõhutas, et tegu oli arvamusartikliga.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Iga autor omab õigust arvamusartiklites vabalt oma seisukohti avaldada. Antud kirjutise puhul saab tegemist olla pigem maitseküsimusega, mille osas ei saa anda hinnangut ajakirjanduseetika seisukohast.

Pressinõukogu