Kaebus nr 580
Pressinõukogu otsus 17.09.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Müürileht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Mikk Pärnitsa kaebust Müürilehes 2015. aasta juunis ilmunud artikli “Nihilist: must materjal“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel on ülevaade platvormist Nihilist. Artiklis on juttu ka Mikk Pärnitsast, kelle kohta on muuhulgas öeldud, et ta oli ähvardanud Delfi toimetusse süütepudeli visata ja selle väljaütlemise pärast pidi ta käima politseis tunnistust andmas.

Mikk Pärnits kaebas Pressinõukogule, et artiklis esitatakse tema kohta valesüüdistusi ja laimatakse ta nime. Mikk Pärnits märkis, et tema ei ole seda väitnud. Kaebaja lisas, et andis intervjuus Müürilehele ka selgitusi, kuid neid loos ei avaldatud.

Müürileht vastas Pressinõukogule, et artiklis portreteeriti Nihilisti põhiautoreid. Leht lisas, et ühes Nihilistis avaldatud Mikk Pärnitsa postituses on kaks remarki: „Mul poleks üldse paha tunne, kui Delfisse süütepudel visatakse“ ja „Ma tahan Delfisse süütepudeli visata, for real“. Müürileht viitas oma artiklis Mikk Pärnitsale kui teadlikule provokaatorile ja ei jätnud temast muljet kui potentsiaalsest kurjategijast, kes on ühiskonnale ohtlik. Leht leiab, et ei esita Mikk Pärnitsa kohta laimu.

Pressinõukogu otsustas, et Müürileht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu portreteerides Mikk Pärnitsat. Artiklis on viidatud sellele, et Nihilistis on Mikk Pärnitsal provokaatori roll ja on toodud näited, millest üks puudutas Delfit. Ka Mikk Pärnits ise ei eita Delfiga seonduvat, kuid ütleb, et see on kontekstist välja rebitud.

Pressinõukogu hinnangul ei laima Mikk Pärnitsast rääkiv artikli osa kaebajat, vaid loob tervikliku pildi, millest Delfit puudutavat lõiku ei saa kontekstist välja rebida ja eraldi süüdistusena vaadelda.

Pressinõukogu