Kaebus nr 585
Pressinõukogu otsus 17.09.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delovõje Vedomosti ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas BLRT Grupi kaebust Delovõje Vedomostis 19. juunil 2015 ilmunud artikli „BLRT Grupp lõpetas 2014. aasta kasumiga“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikli puhul on tegemist lehe veebis avaldatud pressiteatega, millele toimetus lisas foto. Pildi esiplaanil seisavad kaks narri BLRT Grupi hoone taustal. Pressiteade ise räägib sellest, et BLRT Grupp lõpetas 2014. aasta kasumiga.

BLRT Grupp kaebas Pressinõukogule, et leht kasutas pressiteate juures asjakohatut ja eksitavat fotot. Kaebaja märgib, et pressiteate sisu on positiivne, kuid foto on negatiivse alatooniga ja selle lisamist toimetus ei kooskõlastanud. BLRT Grupp leiab, et foto eksitab lugejaid, kahjustab kaebaja mainet ja on väljaande poolt pahatahtlik.

Delovõje Vedomosti vastas Pressinõukogule, et fotol kujutatud narrid on kaebaja firmavärvides ja nad esinesid BLRT Grupi sajandal juubelil firma territooriumil. Samuti on fotol kujutatud BLRT Grupi kaubamärk silmatorkavalt suur. Leht lisas, et toimetusel puudus kohustus kooskõlastada kaebajaga, millist fotot pressiteate juures kasutada. Toimetus märkis, et foto avaldamise üheks eesmärgiks oli tähelepanu köitmine, sest eredam foto koos heatoonilise pealkirjaga äratab suuremat huvi uudise vastu. Leht kinnitas, et ei ole tegutsenud pahatahtlikult.

Pressinõukogu otsustas, et Delovõje Vedomosti ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu ei leia foto kasutamisel pahatahtlikkust ega lugeja eksitamist.

Pressinõukogu juhib samas toimetuste tähelepanu sellele, et fotovalikut võiks pildiallkirjades põhjendada.

Pressinõukogu