Kaebus nr 599
Pressinõukogu otsus 19.11.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Elois-Catherine Haaveli (end. Liis Haavel) kaebust Õhtulehes 9. oktoobril 2015 ilmunud artikli „Ennetähtaegselt vangist vabastatud Liis Haavel astub jälle kohtu ette“, 16. oktoobril ilmunud artikli „Maskeeritud Liis Haavel jälle kohtus – seekord advokaadina“ ja Õhtulehe Facebookis ilmunud artikli peale ning otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et oktoobris pidi toimuma Harju maakohtus istung, mille üheks osaliseks oli Liis Haavel.

Elois-Catherine Haavel kaebas Pressinõukogule, et 9. oktoobri artikli pealkiri, foto ja loo esitamine krimi uudiste all on auditooriumi teadlikult eksitavad. Kaebaja leiab, et talle on põhjendamatult halba varju heidetud, ajakirjanik ei küsinud tema kui ühe osapoole arvamust ja on esitanud valeväiteid ilma neid kontrollimata. Kaebaja leiab, et 16. oktoobril ilmunud artikkel heidab talle põhjendamatult halba varju, sest väidetakse nagu oleks ta end enne kohtuistungit maskeerinud.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et krimi rubriigis ilmus 9. oktoobri artikkel põhjusel, et kaebaja on avalikkuse huviorbiidis üksnes seetõttu, et ta on kurjategija. Leht lisas, et artiklis on selgelt öeldud, et küsimuse all on hagi tehingu tühistamise nõudes. Artiklis ei väideta, et kaebaja oleks toime pannud uusi kuritegusid. Vaidlus toimub taas kohtus ja seepärast pole ka pealkiri eksitav, lisas leht. Õhtuleht kasutas vana fotot, sest uusi ei olnud võimalik mõistlikult hankida – kaebaja põgenes kohtuistingi järel fotograafide ja ajakirjanike eest. Samal põhjusel ei saanud ajakirjanikud ka tema kommentaari. Õhtulehe kinnitusel on artiklites sisalduvad väited õiged ja kohased.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole avaldatud materjal ega ka foto eksitavad. Samuti 9. oktoobri artikli esitamine krimiuudiste rubriigis. Pressinõukogu hinnangul ei jäta avaldatu muljet, nagu oleks kaebaja sooritanud uue kuriteo. Lugudest tuleb välja ka kohtusse mineku põhjus.

Väites, et ajakirjanik üritas kaebaja kommentaari saada, kuid Elois-Catherine Haavel ise ei soovinud ajakirjanikega suhelda, ei ole Pressinõukogul põhjust kahelda.

Pressinõukogu