Kaebus nr 60
Pressinõukogu otsus 07.10.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kaitsejõudude Peastaabi kaebust Äripäevas 2. märtsil 2004 ilmunud artikli “Kaitsevägi tellis röövraide” peale ning otsustas, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kaitsejõudude Peastaap ei ole rahul artikli pealkirja ja juhtlausega, kus ajakirjanik väidab, nagu oleks kaitsevägi tellinud röövraide. Peastaabi kinnitusel taotles kaitsevägi raadamist. Peastaap leiab, et kaitseväge on käsitletud kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust ning sellega on leht rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkte 4.1, 4.4 ja 4.11.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et sõna “röövraie” kasutati põhjusel, et Kuusalu polügooni territooriumil tehtud raie rikkus polügooni rajamist puudutavaid seadusi. Äripäev pakkus kaitseväe juhile Tarmo Kõutsile ja teistele kaitseväe esindajatele võimalust kommenteerimiseks, kuid seda ei soovitud teha.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole rikkunud eetikakoodeksi punkti 4.1, mille järgi peavad uudised, arvamused ja oletused olema selgesti eristatavad ning uudismaterjal peab põhinema tõestataval infol. Pressinõukogu leiab, et artiklis on uudised ja oletused selgelt eristatud ning uudismaterjal on faktidega kinnitust leidnud.

Pressinõukogu on seisukohal, et Äripäev ei ole rikkunud eetikakoodeksi punkti 4.4, mis ei luba käsitleda kedagi kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu leiab, et sõna “röövraie” kasutamine artiklis oli põhjendatud ning rikkumised faktidega tõestatud.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ka koodeksi punkti 4.11 vastu, mille järgi ei tohi pealkirjad ja juhtlaused auditooriumi eksitada. Pressinõukogu on seisukohal, et nii pealkiri kui ka juhtlause põhinesid artiklis esitatud faktidel ning avalikkust nendega ei eksitatud.

Pressinõukogu