Kaebus nr 603
Pressinõukogu otsus 19.11.2015 | TAUNIV.
MK-Estonia rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Oleg Samorodni kaebust MK-Estonias 11. oktoobril 2015 ilmunud artikli “Oleg Samorodni järjekordne šedööver laimab MK-Estoniat“ peale ja otsustas, et MK-Estonia rikkus head ajakirjandustava.

Artikli puhul on tegemist MK-Estonia peatoimetaja vastuväidetega Oleg Samorodni raamatus ajalehe kohta kirjutatule. Sama tekst ilmus eesti ja vene keeles Delfis raamatust rääkiva loo vastukajana.

Oleg Samorodni kaebas Pressinõukogule, et MK-Estonia peatoimetaja tekst süüdistab tema raamatut laimu sisaldamises. Kaebaja taotles MK-Estonialt vastulauset, kuid leht seda ei avaldanud. Oleg Samorodni leiab, et MK-Estonia ei kontrollinud artiklites avaldatud info tõesust ja kasutatud tsitaate. Kaebaja leiab, et artikli pealkiri ja juhtlause on eksitavad.

MK-Estonia vastas Pressinõukogule, et tekst oli reaktsioon Oleg Samorodni raamatule ja sellest rääkivale artiklile Delfis ning sisuliselt oli tegemist kaebaja väidete ümberlükkamisega. Toimetus märkis, et kaebaja ei ole lehe poole pöördunud. Leht kinnitas, et artiklis olevad tsitaadid on vastavuses raamatuga ja raamatus olevad hinnangulised seisukohad on muutmata.

Pressinõukogu otsustas, et MK-Estonia rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.10., mis näeb ette, et tsitaatide kasutamisel originaalist erinevas kontekstis tuleb olla ettevaatlik. Pressinõukogu leiab, et lehes kasutatud tsitaadid ei vasta originaalile. Pressinõukogu hinnangul tuleb tsiteerimisel olla täpne.

Pressinõukogu hinnangul MK-Estonia teiste ajakirjanduseetika koodeksi punktide vastu ei eksinud. MK-Estonia kinnitusel ei pöördunud Oleg Samorodni toimetuse poole vastulause sooviga ja seega ei saanud leht ka seda avaldada.

Pressinõukogu