Kaebus nr 605
Pressinõukogu otsus 19.11.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Raadio Kuku ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Oleg Samorodni kaebust Raadio Kuku saates „Kirillitsas Eesti“ 9. oktoobril 2015 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et Kuku ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõigus räägitakse Oleg Samorodni raamatust „Propaganda hääletoru“. Saatejuht ja külalised avaldavad raamatu ja selle vastukaja kohta oma arvamust.

Oleg Samorodni kaebas Pressinõukogule, et saates tehakse mõned valed avaldused ja seepärast palus ta Kukul valeväited ümber lükata, kuid ei saanud vastust. Kaebaja ei olnud rahul Pavel Ivanovi saates kõlanud väidetega ja leiab, et need on kontrollimata. Samuti leiab kaebaja, et saatelõigus on tema tsitaate moonutatud.

Raadio Kuku vastas Pressinõukogule, et saade „Kirillitsas Eesti“ on otsesaade, kus saatejuht ja tema kutsutud külalised heidavad pilgu viimasel nädalal või pisut pikema aja jooksul Eesti venekeelses meediaruumis ilmunud materjalidele, analüüsivad ja arvustavad neid, kirjeldavad neid ja avavad taustu. Kuku vastas, et Pavel Ivanov ei tsiteerinud saates kordagi raamatut „Propaganda hääletoru“, ta kirjeldas seda, kuidas tema tõlgendab raamatus öeldut ning avaldas arvamust, et raamatus loodav mulje MK-Estonia sisutekke kohta ei vasta tõele. Pavel Ivanovil on õigus oma arvamusele ning kui see arvamus ei ühti raamatu autori omaga, ei tähenda see automaatselt eetikakoodeksi rikkumist. Pavel Ivanovi parandus ajalehe tiraaži kohta oli Kuku hinnangul samuti õige. Tulenevalt eeltoodust ei näinud Kuku raadio põhjust Oleg Samorodni vastulause avaldamiseks.

Pressinõukogu otsustas, et raadio Kuku ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei kõlanud saates tsitaate, vaid nende tõlgendused. Samuti avaldasid saatejuht ja külalised raamatu kohta oma arvamust.

Pressinõukogu hinnangul ei olnud raadio Kukul põhjust vastulause avaldamiseks.

Pressinõukogu