Kaebus nr 608
Pressinõukogu otsus 17.12.2015 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Meie Maa ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Väinamere Liinid OÜ kaebust Meie Maas 22. oktoobril 2015 ilmunud artikli „Kehv praamiliiklus sundis mõisa maha müüma“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et tänavu alanud kehvem praamiliiklus viis selleni, et Eesti Kunstiakadeemia pani müüki Muhus Tamse külas õppebaasina kasutusel hoone.

Väinamere Liinid OÜ kaebas Pressinõukogule, et artiklis olev info ei ole tõene. Väinamere Liinid OÜ osutab parvlaevadega veoteenust riigiga sõlmitud lepingu alusel, firma on korrektselt täitnud lepingu tingimusi ja riigi esindaja ei ole neile ette heitnud lepingu rikkumist. Kaebaja peab artikli pealkirja eksitavaks, sest see ei lähe kokku loo sisuga, kust tuleb välja, et hoonet müükase vähese kasutamise pärast. Kaebaja hinnangul on artiklis olev info ebatäpne, moonutatud ja eksitav ning info tõesust ei ole kontrollitud. Samuti leiab kaebaja, et artiklis ei ole eristatav, kas tegemist on uudise, ajakirjaniku arvamuse või oletusega. Kaebaja ei ole rahul, et Väinamere Liinidele sõna ei antud.

Meie Maa vastas Pressinõukogule, et väide selle kohta, et hoone müümise üks põhjuseid on kehv praamiliiklus, kuulub Kunstiakadeemia haldusosakonna peaspetsialistile Kaido Kruusametsale. Leht märkis, et ei näinud mingit põhjust küsida SLK/Väinamere Liinide arvamust loole, mis räägib Kunstiakadeemia plaanist müüa neile kuuluv hoone, sest miks peaks laevafirma kommenteerima kellegi teise plaane müüa oma kinnisvara. Mis puutub tänavu halvenenud praamiliiklusesse, siis väidab leht, et sellest on kogu Eesti meedia juba alates tänavu kevadest piisavalt palju kirjutanud ja rääkinud.

Pressinõukogu otsustas, et Meie Maa ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit.
Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist välja, et hoone üheks müümise põhjuseks on kehv praamiliiklus ja seega ei ole artikli pealkiri eksitav.

Pressinõukogu hinnangul on artikkel kinnisvara müügi kohta ja seepärast ei olnud lehel põhjust küsida Väinamere Liinide kommentaari.

Pressinõukogu