Kaebus nr 614
Pressinõukogu otsus 21.01.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Torma vallavanema Triin Pärsimi kaebust Eesti Päevalehes 27. oktoobril 2015 ilmunud artikli „Torma seamatus joogivett ei riku, seda teevad inimesed“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et pärast Torma seamatust selgus, et kohalikest kaevudest vett juua ei ole hea mõte, sest joogivee kvaliteet on küsitav, kuid seda mitte sigade matmise, vaid kohalike elanike lohakuse tõttu.

Torma vallavanem Triin Pärsim kaebas Pressinõukogule, et vallaelanikud olid probleemi käsitlusest artiklis tõsiselt häiritud. Lisaks selgus keskkonnaministeeriumi vastusest vallale, et reostuse põhjus Võtikvere küla kaevudes ei ole tõestatud fakt. Seetõttu leiab kaebaja, et artikkel ei põhine tõestataval infol ja sisaldab oletusi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et konflikti kajastamisel ei kuulatud ära kõiki osapooli.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et artiklis on avaldatud keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja öeldu, et seirete tulemused näitavad kolibakterit. Eesti Päevaleht märkis, et lehel ei ole alust spetsialisti ütlustes kahelda. Eesti Päevaleht leiab, et artikkel ei sisalda konfliktset materjali ja seepärast ei olnud spetsiifiliste andmete kohta põhjust küsida kommentaari Torma vallavalitsuselt.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu ei näe alust kahelda artiklis avaldatud keskkonnaministeeriumi esindaja sõnades ja peab allikat usaldusväärseks.

Pressinõukogu hinnangul ei ole Torma vallavalitsus antud loo kontekstis osapool, kellelt oleks pidanud kommentaari võtma, sest vallavalitsus ei vastuta erakaevude eest.

Pressinõukogu