Kaebus nr 615
Pressinõukogu otsus 21.01.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jevgeni Ossinovski kaebust Äripäevas ja lehe veebis 27. novembril 2015 ilmunud artikli „Ossinovski tõmbas pidurit“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Äripäeva artikkel räägib sellest, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski peatas seadusemuudatuse, mis võib tema miljonärist isa Oleg Ossinovski äri käekäiku mõjutada. Artiklis saab sõna ka Jevgeni Ossinovski, kes ütleb, et tema seisukohad ei ole kuidagi mõjutatud isa osalusest tuuleenergiaäris. Jevgeni Ossinovski sõnul on tegemist erakonna programmiliste väärtuspõhimõtetega.

Jevgeni Ossinovski kaebas Pressinõukogule, et artiklis seostati tema poliitilist tegevust meelevaldselt tema isa ärihuvidega ja sellega kahjustati tema reputatsiooni poliitikuna. Jevgeni Ossinovski ei ole rahul lehe esiküljel oleva fotoallkirjaga „SDE juhi Jevgeni Ossinovski taga seisab tema isa, suurärimees Oleg Ossinovski, kes on olnud erakonna suurtoetaja“ ja artikli veebiversioonis oleva pildiallkirjaga „Oleg Ossinovski vari paistab Jevgeni Ossinovski tagant“. Kaebaja leiab, et artikli autor mängib teadlikult väljendite „seisab kellegi taga“ või „paistab kellegi vari“ kahetähenduslikkusele. Jevgeni Ossinovski hinnangul on semantiline sõnum lugejale selline, et ta otsuseid poliitikuna mõjutab Oleg Ossinovski. Kaebaja märgib, et leht ei ole toonud ühtegi fakti, mis kinnitaks tema mõjutamist Oleg Ossinovski poolt nimetatud eelnõu küsimuses. Ka lükkas ta ajakirjaniku sellesisulised väited kategooriliselt ümber. Lehe esiküljega „Huvide heitlus“ antakse kaebaja arvates lugejale signaal, et tema poliitilised seisukohad on mõjutatud muudest huvidest. Jevgeni Ossinovski hinnangul on artikli toon pahatahtlik ja püüab demonstreerida, et kaebaja ja tema juhitava erakonna tegevuse üheks eesmärgiks on aidata kaebaja isa.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et artikkel kirjeldab tasakaalukalt erinevate huvigruppide huvisid ühe konkreetse eelnõu koostamisel ning toob välja olulised seosed, milleks kahtlemata on ka fakt, et Oleg Ossinovski on üks sotsiaaldemokraatide oluline rahastaja ning erakonna esimehe ja ministri lähikondne. Artiklist selgub, et SDE seisukohad kattuvad Taastuvenergia Koja seisukohtadega ja seda kinnitab ka Jevgeni Ossinovski ise artikli kõrval ilmunud põhjalikus intervjuus. Leht leiab, et Äripäevas ilmunud käsitlust ei saa kuidagi nimetada pahatahtlikuks.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on artiklis erinevate osapoolte kommentaarid, samuti antakse sõna Jevgeni Ossinovskile.

Pressinõukogu tuletab toimetustele meelde, et pildiallkirjade ja esikülgede puhul tuleb sõnastus hoolikalt läbi mõelda, et välistada mitmeti mõistmist.

Pressinõukogu