Kaebus nr 620
Pressinõukogu otsus 21.01.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Hiiu Leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Jan Ignahhini kaebust Hiiu Lehes 29. detsembril 2015 ilmunud artikli “Koostöökogu juhataja: Kõpu mäss lõppes happy endiga“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Hiiu Leht avaldas Facebookist kogukonna lehelt „Hiiumaa heaks“ võetud Jan Ignahhini kommentaari ajalehes.

Jan Ignahhin kaebas Pressinõukogule, et tegemist on tema isikliku seisukohaga, mis on võetud kogukonna lehelt ja Hiiu Leht ei kooskõlastanud temaga selle avaldamist. Kaebaja ei ole rahul, et teda on artikli autorina omavoliliselt sildistatud ametikohaga – Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimees. Kaebaja leiab, et antud sildistusega on püütud teda ametialaselt diskrediteerida ja ta on pandud organisatsioonisiseselt olukorda, kus ta on sunnitud esitama vastava õiendi toimunust (organisatsiooni kodukord näeb ette, et Hiidlaste Koostöökogu nime all ei avalikustata ühtegi seisukohta enne juhatuse poolt kinnitamist). Kaebaja märkis, et avaldas Facebookis arvamust kui eraisik.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et Jan Ignahhini seisukoht Hiiu vallas toimuva võimuvõitluse kohta avaldati lehes, sest tegemist ei olnud suvalise vallakodaniku arvamusega. Hiiu Leht leiab, et kaebaja on avaliku elu tegelane, kelle sõnal on saarel kaalu. Hiiu Leht lisas, et avalikus ametis olev isik ei saa sotsiaalmeedias postitatud kommentaaride puhul enda ametikuube nö varna riputada või esineda konfliktiolukorras enda valikul mõne vähemtähtsa või enda meelest sobiliku rollinimetuse all ning just sellepärast lisas toimetus kirjutaja nimele ka tema ameti.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit.
Pressinõukogu hinnangul on kaebaja esinenud Facebookis ka Hiidlaste Koostöökogu juhatuse esimehena ning kõik Facebookis olev avalik info on tsiteeritav. Lisaks viitas leht avaldatud artikli all ka Facebookile.

Pressinõukogu