Kaebus nr 623
Pressinõukogu otsus 18.02.2016 | TAUNIV.
Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Autorite Ühingu kaebust Eesti Ekspressis 9. jaanuaril 2016 ilmunud artikli „Mart Sander tasub, hambad ristis, Eesti Autorite Ühingu arve“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Eesti Autorite Ühing (EAÜ) tekitas oma tasunõudmistega kahele plaadi väljaandjale meelehärmi, kellest üks oli MTÜ Teater Bel-Etage. Leht avaldas artikli juures 13. jaanuaril ka EAÜ vastulause.

EAÜ kaebas Pressinõukogule, et leht ei küsinud Teater Bel-Etage poolt välja antud CD kohta küsimusi, vaid küsis hoopis Vanatehnika Klubi Levantek DVD kohta. Kaebaja märkis, et artikkel sisaldas lõike EAÜ kirjast teatrile. EAÜ leiab, et oluline faktiviga on pealkirjas, sest EAÜ arvet ei tasu mitte Mart Sander, vaid MTÜ Teater Bel-Etage oma esindaja isikus. Kaebaja leiab, et eksitava pealkirjaga on tekitatud mulje nagu kannataks Mart Sander isiklikult EAÜ poolse ahistamise käes. Kaebaja lisas, et Vanatehnika Klubi Levantek DVD litsentsitasu teema puhul ei parandanud artikli autor ära mitmeid faktivigu, millele EAÜ tähelepanu juhtis. Leht avaldas EAÜ vastulausest vaid lõigu, mis puudutas DVD teemaga seotud faktivigu. Bel-Etagega seotud lõike leht ei avaldanud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et Teater Bel-Etage poolt välja antud CD litsentsitasuga seonduva artikli avaldamisel on kajastatud mõlema osapoole seisukohti. Ajakirjanik on arvestanud EAÜ esindaja Mario Kivistiku poolsete kommentaaridega, mis edastati teatrile e-kirjaga. Leht leiab, et proportsionaalselt on EAÜ seisukohad saanud artiklis isegi rohkem ruumi kui teatri ja vanatehnikaklubi omad. EAÜ on e-kirjas teatrile põhjalikult selgitanud arvel näidatud summa kujunemist, kuid sealjuures ei ole välja toodud, kellele see summa täpsemalt läheb. Äriregistri andmetel on MTÜ Teater Bel-Etage ainukeseks juhatuse liikmeks Mart Sander, kes on ka ettevõtte üheks asutajaks. Teda võib pidada teatri vaimseks juhiks ning ka kõnealusel CD-l on üheks lugude esitajaks just tema. Ehkki Mart Sander võib-olla ei tasu ise füüsiliselt seda arvet, on sellegi poolest põhjust teda sellega seostada, lisas leht. Seoses DVD “Raudne armastus” litsentsitasuga on kõik EAÜ olulised selgitused artiklisse lisatud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuigi artikkel sisaldas EAÜ kirja Bel-Etagele, ei küsinud ajakirjanik EAÜ esindajalt teatri CD kohta midagi. Samas Vanatehnika Klubi Levantek DVD kohta esitas ajakirjanik EAÜle küsimusi. Artikli puhul on kirjeldatud seega kahte juhtumit, kuid sõna on antud EAÜle vaid ühe juhtumi osas.

Kuigi Eesti Ekspress avaldas EAÜ vastulause, tehti seda osaliselt, st ilma Teater Bel-Etage´i puudutava osata. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud leht vastulause avaldama täismahus.

Teistes ajakirjanduseetika koodeksi punktides rikkumist ei ole.

Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks, sest Teater Bel-Etage on seostatav peamiselt vaid Mart Sanderi nimega.

Pressinõukogu