Kaebus nr 624
Pressinõukogu otsus 18.02.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ja Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Eesti Vanemad kaebust Eesti Päevalehes ja Delfis 13.-15. jaanuarini 2016 ilmunud artiklite peale ja otsustas, et Delfi ja Eesti Päevaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

13. jaanuaril Delfis ja Eesti Päevalehes ilmunud artikkel „Kremli-meelne ja häälekas „lastekaitse“ rühib Eesti poliitikasse“ räägib sellest, et lastekaitseseaduse vastu protestinud MTÜ Eesti Vanemad on teinud üritusi koostöös Venemaa propagandaorganisatsioonidega ja plaanib koostööd EKREga. Kaitsepolitsei on MTÜd nimetanud valeinfo levitajaks. 14. jaanuaril ilmus samasisuline lugu venekeelses Delfis, mis sisaldas ka MTÜ esindaja kommentaari. 13. jaanuaril Delfis ilmunud artikkel „Helmen Kütt: MTÜ Eesti Vanemad on ka sotsidele palju kirju saatnud, neis on aga peale väärinfo ka lausvalet“ vahendab Riigikogu SDE fraktsiooni aseesimehe hinnangut MTÜ kohta. 15. jaanuaril ilmus Delfis ja Eesti Päevalehes lugu „Ilmar Raag: lastekaitseteemaga püütakse kõigutada riigi usaldusväärsust“, kus Ilmar Raag räägib Venemaa propaganda eesmärkidest.

MTÜ Eesti Vanemad kaebas Pressinõukogule, et MTÜ kohta on esitatud põhjendamata süüdistusi, kuid vastulause võimalust ei antud.

Delfi ja Eesti Päevalehe toimetus vastas Pressinõukogule, et 13. ja 14. jaanuari artiklis ei ole öeldud, et MTÜ on Kremli propaganda esindaja. Kuna MTÜ on teinud koostööd Vene propagandaasutusega Impressum, siis on põhjendatud artiklites olev väide, et MTÜ on teinud koostööd Venemaa propagandaorganisatsioonidega. Artiklis on ka MTÜ kommentaar. 15. jaanuari artiklis on aga avaldatud Ilmar Raagi kommentaar, milles lehel ei olnud alust kahelda. Artikli juures on ka MTÜ esindaja seisukohad. 13. jaanuari artiklis „Helmen Kütt: MTÜ Eesti Vanemad on ka sotsidele palju kirju saatnud, neis on aga peale väärinfo ka lausvalet“ on avaldatud endise sotsiaalkaitseministri Helmen Küti seisukoht MTÜ kirjade ja uue lastekaitseseaduse kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ja Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on kaebajale sõna antud ja MTÜ on saanud võimaluse Kremli-meelsuse süüdistused ümber lükata.

Artikli „Ilmar Raag: lastekaitseteemaga püütakse kõigutada riigi usaldusväärsust“ puhul oli tegemist Ilmar Raagi arvamusega, milles toimetusel polnud põhjust kahelda, sest tegemist on valitsuse psühholoogilise kaitse nõuniku seisukohaga.

Pressinõukogu