Kaebus nr 626
Pressinõukogu otsus 18.02.2016 | TAUNIV.
Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna TV kaebust Delfis 21. jaanuaril 2016 ilmunud artikli „Delfi fotod otsestuudiost: Savisaar ei välista presidendiks kandideerimist“ peale ja otsustas, et Delfi rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Tallinna TV otse-eetris oli 21. jaanuaril Edgar Savisaar, kes kommenteeris päevakajalisi teemasid. Artikli juures on fotod, mis on tehtud Tallinna TV akna tagant.

Tallinna TV kaebas Pressinõukogule, et fotod on tehtud salaja akna tagant ning kuna toimetus asub neljandal korrusel, siis pidi Delfi selleks spetsiaalselt valmistuma. Tallinna TV ei ole rahul, et kaadrisse jäid seetõttu inimesed, kes seda poleks soovinud. Tallinna TV märkis, et ei ole kunagi keelanud ühelegi ajakirjandusväljaandele saadete tegemist filmida või pildistada, seda ka toimetuse ruumides. Kui Delfi oleks pöördunud Tallinna TV poole sooviga pilte teha, siis oleks nad Tallinna TV kinnitusel võinud vabalt pildistada saate ettevalmistamist.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis kasutatud fotod on tehtud avalikus kohas ja avaliku elu tegelasest. Piltide eesmärk on tuua lugejateni uudse lähenemisega galerii – missugune näeb välja saate salvestus Edgar Savisaare poolt vaadatuna. Ei ole kahtlust, et Edgar Savisaare puhul on tegemist inimesega, kelle tegemiste vastu on avalikkusel ülekaalukas ja õigustatud huvi, seisab Delfi vastuses.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 3.7., mis ütleb, et ajakirjanik hangib heli- ja pildiülesvõtteid ning info avalikult ning erandid on lubatud ülekaaluka avaliku huvi olemasolul, kui materjali pole võimalik teisiti hankida. Pressinõukogu hinnangul ei olnud antud telesaate pildistamisel ülekaalukat avalikku huvi. Pressinõukogu leiab, et Delfi oleks pidanud pöörduma Tallinna TV poole palvega saate ettevalmistamist pildistada, kuid Delfi seda ei teinud ja seega polnud salaja pildistamiseks ka alust.

Pressinõukogu