Kaebus nr 630
Pressinõukogu otsus 31.03.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Energia kaebust Äripäevas 29. jaanuaril 2016 ilmunud artikli „Eesti Energia solgib turgu“ peale ja otsustas, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Äripäev avaldab juhtkirjas arvamust, et Eesti Energia saab omanikult ehk riigilt põhjendamatult eeliseid, mis võivad näida ebaõiglased teiste turuosaliste suhtes.

Eesti Energia kaebas Pressinõukogule, et juhtkiri sisaldab tõele mittevastavat, moonutatud ja eksitavat infot. Kaebaja ei ole rahul, et neile sõna ei antud. Kaebaja peab juhtkirja pealkirja eksitavaks ja Eesti Energiat ebaõiglaselt halvustavaks. Eesti Energia lisas, et pöördus Äripäeva poole taotlusega juhtkirja pealkirja muuta ning avaldada parandus ja Eesti Energia seisukohad ka paberlehes, kuid leht sellega ei nõustunud.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et valitsus loob küll eelised puidu põletamiseks Auvere jaamas, kuid puitu põletab ja nii olemasolevat konkurentsiolukorda muudab ikkagi Eesti Energia. Leht märkis, et juhtkirja puhul on tegemist toimetuse hinnanguga. Äripäev lisas, et pakkus Eesti Energiale korduvalt võimalust avaldada oma seisukoht ja vastuväited, kuid Eesti Energia keeldus sellest.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.
Pressinõukogu leiab, et Eesti Energia oleks võinud võtta vastu Äripäeva pakkumise oma seisukohtade avaldamiseks.

Pressinõukogu ei langeta otsust kaebaja poolt väidetud faktivigade rikkumise osas, sest selleks pole piisavalt tõendeid ja suures osas on tegemist erinevate dokumentide tõlgendamisega Äripäeva toimetuse poolt.

Pressinõukogu