Kaebus nr 634
Pressinõukogu otsus 31.03.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Edgar Savisaare kaebust Delfis 14. veebruaril 2016 ilmunud artikli „Kas Savisaar võttis altkäemaksu vastu, aga vastuteenet ei kavatsenudki osutada?“ peale ja otsustas, et Delfi ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklis räägitakse, et Tallinna linnapea Edgar Savisaar on kahtlustuse kohaselt võtnud neljalt ettevõtjalt altkäemaksu mitmesuguste teenete eest. Tallinna linna tellitud uuring aga kinnitab, et mitte ühelgi kahtlustuses märgitud juhul pole Tallinna linnavalitsus käitunud ebaseaduslikult või ebatavaliselt. Ajakirjanik küsib artiklis, kas Savisaar võttis altkäemaksu vastu, lubas selle eest teenet, aga ei kavatsenudki tegelikult ettevõtjate soovidele vastu tulla.

Edgar Savisaar kaebas Pressinõukogule, et artiklis tuuakse võimalike variantidena esile ainult võimalused, mis lähtuvad asjaolust, et ta on võtnud altkäemaksu. Edgar Savisaar lisas, et kordagi kogu artiklis ei kaalu ajakirjanik võimalust, et kirjeldatud olukord on võimalik seetõttu, et ta ei ole altkäemaksu võtnud ja talle esitatud kahtlustus on põhjendamatu. Kaebaja märgib, et ajakirjanik käsitleb teda kui kurjategijat, kuigi talle ei ole süüdistust esitatud ega tutvustatud tõendeid, millel kahtlustus tugineb.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artiklis ei käsitleta Edgar Savisaart kui süüdiolevat isikut, vaid esitatakse tema tegevuse kohta kahtlustavaid küsimusi. Delfi märkis, et kuigi artikkel on üldiselt kriitiline, ei ole kaebaja suhtes avaldatud põhjendamata kahtlusi ega eksitavat infot.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest tegemist on arvamuslooga, mis on analüütiline ja sisaldab hüpoteese.

Pressinõukogu