Kaebus nr 635
Pressinõukogu otsus 21.04.2016 | TAUNIV.
Õhtuleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kenno Oja kaebust Õhtulehes 5. detsembril 2015 ilmunud artikli „Lapsepõlv möödus isata, peagi lahkus ka ema“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Bruno O´Ya isa oli parandamatu alkohoolik ja praktiliselt prügikasti äärele jõudnud. Kui Bruno O´Ya ema suri, siis pidi 12aastane Bruno ka vennad üles kasvatama.

Kenno Oja kaebas Pressinõukogule, et tema ja Bruno O´Ya isa kohta on avaldatud pahatahtlikku laimu. Kaebaja kinnitas, et tema isa oli korralik inimene, kes töötas kuni pensionini ja elas läbi raskeid katsumusi (abikaasa surm, kolme pojaga üksi jäämine, sõjakoledused), kuid tuli neist väärikalt välja. Seega on info Bruno O´Ya isa kohta eksitav. Kaebaja taotles lehelt faktivigade parandamist, kuid leht ei vastanud.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et väitel, et Bruno O´Ya isa oli alkohoolik, ei ole loo kontekstis olulist rolli ja lehele teadaolevalt tarvitas kaebaja isa ülemäära palju alkoholi. Toimetus lisas, et seda kinnitas Ojade lähedane sugulane Marta Oja. Leht märkis, et artikli fookuses oli Bruno O´Ya ja tema raskest lapsepõlvest kirjutati vaid selleks, et näidata, kuidas sellisest olukorrast on võimalik tõusta kõrgele. Leht leiab, et ei ole esitanud eksitavat infot ega tõsiseid süüdistusi kellegi kohta ja seega ei olnud alust avaldada Kenno Oja vastulauset.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.2., mis näeb ette, et vastulausega on õigus parandada avaldatud materjalis esinevaid faktivigu ja tsitaate ning vastulause tuleb avaldada viivitusteta. Pressinõukogu hinnangul on Kenno Oja isa kohta avaldatud valeinfot ja leht oleks pidanud kaebaja vastulause avaldama selles osas, mis puudutas Kenno Oja isa.

Samuti rikkus Õhtuleht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol. Pressinõukogu hinnangul on Kenno Oja info oma isa kohta usaldusväärsem kui minia Marta Oja info oma endise äia kohta.

Pressinõukogu