Kaebus nr 638
Pressinõukogu otsus 21.04.2016 | TAUNIV.
Saarte Hääl rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) kaebust Saarte Hääles 18. veebruaril 2016 ilmunud artikli „Saaremaa küttimisandmed kahtluse all“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Saaremaa jahimeeste poolt riigile esitatud rekordilised metssigade küttimisandmed tekitavad spetsialistides kahtlusi, kas statistika pole mitte moonutatud või võltsitud. Artiklis seisab, et Saaremaa Jahindusseltsilt kommentaari ei saadud.

Eesti Jahimeeste Selts (EJS) kaebas Pressinõukogule, et 17. veebruaril kell 15.02 saadetud ajakirjaniku kiri ei sisaldanud vastuste esitamise tähtaega. Saarte Jahimeeste Selts plaanis toimetusele vastata ühe päeva jooksul, kuid 18. veebruari hommikul selgus, et artikkel on juba ilmunud. Kaebaja märkis, et ajakirjanik helistas 17. veebruari hommikul, palus fotot ja mainis, et kavas on kirjutada artikkel metssigadest, kuid kommentaarisoovi ei maininud.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et EJS ei ole nimetatud artikli käsitlemisel puudutatud isik, sest artiklis ei ole EJSi või jahimehi väljaspool Saaremaad kordagi mainitud. Leht lisas, et hommikuses vestluses Saaremaa Jahimeste Seltsi tegevjuhi Ive Kuningaga mainis ajakirjanik, et lugu ilmub järgmisel päeval ja seepärast hiljem vastamise tähtaega uuesti ei mainitud. Saarte Hääl lisas, et ajakirjaniku kirjale ei ole reageeritud tänase päevani ühegi soovi ega pretensiooniga. 27. veebruaril ilmus artikkel, mis võimaldas Saaremaa jahimeestel esitada vastulause ja lükata ümber kõik võimalikud valeväited.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.1., mis näeb ette, et kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle pakkuda kommentaari võimalust samas numbris. Kuna artikkel sisaldas süüdistusi Saarema jahimeeste kohta, siis oleks pidanud ära ootama Saarema jahimeeste esindaja kommentaari. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud ajakirjanik küsimusi saates täpsustama, mis ajaks ta vastuseid ootab ja toimetus oleks pidanud tegema rohkem pingutusi kommentaari saamiseks. Lisaks leiab Pressinõukogu, et teema ei olnud nii päevakajaline, et lugu ilma jahimeeste kommentaarita avaldada.

Pressinõukogu leiab, et EJS on asjasse puutuv isik, sest Saarema Jahimeeste Selts on EJSi liige ja tema pädevuses on esindada oma liikmete õigusi ja huve.

Pressinõukogu tunnustab Saarte Häält 27. veebruaril ilmunud pika loo eest, kus Saaremaa jahimeeste esindajad sõna said.

Pressinõukogu