Kaebus nr 650
Pressinõukogu otsus 26.05.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Võrumaa Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Päivila Talu kaebust Võrumaa Teatajas 14. aprillil 2016 ilmunud artikli „Rõuge Päivila talu piimatootja käib E-Piimaga kohut“ ja 19. aprillil ilmunud artikli „Jaanus Murakas: Eesti vajab ühte tugevat piimaühistut“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel „Rõuge Päivila talu piimatootja käib E-Piimaga kohut“ räägib sellest, et Päivila talu käib E-Piimaga kohut väiketootjate ebavõrdse kohtlemise pärast. Artiklis saavad sõna Päivila talu omanikud Kalev ja Kaupo Kann. Artikkel „Jaanus Murakas: Eesti vajab ühte tugevat piimaühistut“ räägib olukorrast Eesti piimaturul ja ühtlasi vastab E-Piima juht Jaanus Murakas selles ka Kalev Kanni süüdistustele.

Päivila talu omanik Kalev Kann kaebas Pressinõukogule, et leht ei muutnud kaebaja taotluse põhjal pealkirja ega jätnud välja esimest lõiku ja kohtupabereid puudutavat lõiku. Kaebaja märgib, et artikkel sisaldab ebaõigeid faktiväiteid, mis moonutavad tegelikkust. Kaebaja märgib, et Päivila talu käib E-Piimaga kohut seepärast, et talu arvati liikmete hulgast välja. Sama valeväide on ka teises aertiklis, leiab kaebaja.

Võrumaa Teataja vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik ja kaebaja tegid enne esimese artikli avaldamist tihedat koostööd ja kaebaja teadis täpselt, milline tekst ajalehes ilmub, sest parandustes lepiti kokku.

Pressinõukogu otsustas, et Võrumaa Teataja ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Võrumaa Teataja esitas Pressinõukogule kaebaja ja ajakirjaniku vestluse, mis kinnitab, et kaebaja teadis, mis ilmub ja et ta leppis ajakirjaniku parandustega.

Pressinõukogu