Kaebus nr 657
Pressinõukogu otsus 16.06.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
LP ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tallinna Ringkonnakohtu kaebust LP-s 7. mail 2016 ilmunud artikli „Alla Raudsepp, juriidilise näidispoomise nurkasurutud ohver“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Intervjuu Alla Raudsepaga räägib sellest, kuidas 20 aastat nõutud advokaadina töötanud naine kaotas kolme aastaga kõik. Intervjuu käigus selgub, mis ja miks Alla Raudsepaga juhtus.

Tallinna Ringkonnakohus kaebas Pressinõukogule, et kohtute poole ajakirjanik intervjuu ettevalmistamise käigus ei pöördunud, samuti jättis toimetus kontrollimata info tõesuse ja allikate usaldusväärsuse.

LP vastas Pressinõukogule, et Tallinna Ringkonnakohus ei ole osapool, keda tuleks ära kuulata. LP märkis, et konkreetses asjas otsuse teinud kohtunikul ei ole võimalik otsust enam täiendavalt kommenteerida. Toimetus leiab, et ei ole valeandmeid avaldanud ja on oma kontrollikohustuse vajalikus ulatuses täitnud. LP leiab, et süüdimõistetul on õigus kriitiliselt rääkida oma kogemusest, isegi kui süüdimõistetu seisukoht ja põhjendused ei ühti kohtu omaga.

Pressinõukogu otsustas, et LP ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul oli Alla Raudsepal õigus hinnata tema kohta tehtud kohtuotsuseid. Samas oleks LP lugejate mitmekülgsema informeerituse tagamiseks võinud kaaluda kohtuotsuse refereeringu avaldamist intervjuu juures.

Pressinõukogu