Kaebus nr 66
Pressinõukogu otsus 07.10.2004 | ÕIGEKSMÕISTEV.
SL Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Georgi Kirsimaa kaebust SL Õhtulehes 26. juunil 2004 ilmunud artikli “Äsja kooli lõpetanud nooruk sõitis väikese lapse surnuks” peale ning leidis, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Georgi Kirsimaa kaebas Pressinõukogule, et artiklis on esitatud kontrollimata fakte, mis loovad traagilise õnnetuse põhjustanud noorukist roolijoodiku pildi.

SL Õhtuleht märkis vastuses Pressinõukogule, et leht ei väitnud, nagu oleks olnud õnnetuse põhjustanud nooruk alkoholijoobes. Artikli autor rõhutas kirjutises veel eraldi, et nooruki alkoholijoobe kohta andmeid ei ole. Lehe kinnitusel vestles artikli autor erinevate allikatega ning tutvustas end kõigile. Artikli valmimisel tegi ajakirjanik kaastööd ka Põhjaranniku ajakirjanikuga.

Pressinõukogu otsustas, et SL Õhtuleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit, sest artiklis esitatud materjal on faktidega tõestatud ning viidatud on erinevatele allikatele. Lisaks on saanud kommentaari võimaluse erinevad osapooled.

Pressinõukogu mõistab lähedase inimese kaotanud sugulaste valu, kuid märgib samas, et antud loos on ajaleht käitunud eetikakoodeksi reeglite järgi.

Pressinõukogu