Kaebus nr 664
Pressinõukogu otsus 27.10.2016 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Aleksander Ljubajevi, Toomas Keele ja Jaanus Kivioja kaebust Kanal 2 saates „Suvereporter“ 6. juunil 2016 eetris olnud saatelõigu peale ja otsustas, et Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib Eesti-Vene piiril tegutsenud piirivalvuritest, kes matkisid kuritegu kohtu loata. Riigikohus leidis, et tegu oli olukorraga, kus piirivalvurid pidid tegutsema väga kiiresti, varasem õiguspraktika ei andnud neile selget vastust ja seega loeti nende eksimus vältimatuks.

Aleksander Ljubajev, Toomas Keel ja Jaanus Kivioja kaebasid Pressinõukogule, et videolõigu sisu on eksitav, selles esitati valeväiteid ja see on kallutatud prokuratuuri kasuks. Lisaks jätab saatelõik kaebajate hinnangul mulje, et hoolimata riigikohtu õigeksmõistvast otsusest on nad siiski süüdi. Kaebajad ei ole rahul, et neile ei antud võimalust kommentaariks, kuigi nende kohta on esitatud ebatõeseid fakte. Kaebajad väidavad, et nad ei ole süürlasi transportinud nagu väidab saatelõik. Kaebajad märgivad, et operatsioon oli nende kontrolli all.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et Reporter oli varem kajastanud kaebajate süüdimõistmist esimese ja teise astme kohtus ja seetõttu pidas toimetus vajalikuks informeerida vaatajaid ka kaebajate õigeksmõistmisest. Loos kajastati kohtulahendit ning kuna riigikohus ja prokuratuur olid erinevatel seisukohtadel, kajastati nende organite seisukohti. Kaebajate kohta ei esitatud saatelõigus Kanal 2 kinnitusel süüdistusi. Kanal 2 lisas, et kaebajad ei ole telekanali poole vastulausega pöördunud. Kanal 2 märkis, et saatelõigus ei öelda, et kaebajad transportisid süürlasi.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus 6. juuni Suvereporteris ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna saatelõigus kajastati prokuratuuri seisukohta, siis leiab Pressinõukogu, et kaebajate seisukoht oleks pidanud leidma samas mahus kajastamist.

Pressinõukogu