Kaebus nr 665
Pressinõukogu otsus 15.09.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Saarte Hääl ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Leili Aavistu kaebust Saarte Hääles 8. juunil 2016 ilmunud artikli „Alkoholikeeld ei takistanud õepeksjat vägivallatsemast“ ja 9. juunil ilmunud artikli „Paragrahv ei muuda midagi: Murika perevägivald jätkub“ peale ja otsustas, et Saarte Hääl ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad Saaremaal oma õdede kallal vägivallatsenud Aivar Porsist, kes on saanud oma tegude eest karistada. Ühe artikli juures on ka foto elumajast.

Leili Aavistu kaebas Pressinõukogule, et leht pildistas salaja nende talu, mis on peale Aivar Porsi veel nelja pere ühisomand. Kaebaja ei ole rahul, et foto tema talust ilmus lehtedes ja et seda nimetatakse „hirmu kantsiks“.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et pilt on jäädvustatud avalikult kasutatavalt teelt, fotograaf ei sisenenud eravaldusesse ega rikkunud kellegi privaatsust või inimõigusi. Leht märgib, et pildilt ja artiklist ei ole võimalik tuvastada kinnistu aadressi, autonumbrit või seda, kes seal elavad või külas käivad. Leht lisas, et Aivar Porsi kohta avaldati avalikult kättesaadavat infot ning ohvrite ja sama küla elanike seisukohad.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole talu laiema avalikkuse jaoks pildilt tuvastatav. Selle talu tunnevad ära vaid kohaliku elanikud, kes aga on niigi olukorraga kursis. Samas soovitab Pressinõukogu toimetustel kaaluda selliste fotode avaldamist, sest majas elavad ka kannatanud.

Pressinõukogu hinnangul võib ajakirjandus nimetada talu „hirmu kantsiks“, sest seal leidsid aset vägivallatsemised.

Pressinõukogu