Kaebus nr 666
Pressinõukogu otsus 27.10.2016 | TAUNIV.
Hiiu Leht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Georg Linkovi kaebust Hiiu Lehes 31. mail 2016 ilmunud artikli „Kogudus ja ametnikud kisti võimu nimel poliitilisse võitlusse“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Hiiu vallavolikogu esimees Georg Linkov kibeleb tagasi võimule ja selle saavutamiseks plaanis koalitsioon vallavanema umbusaldamist töötajate kaebekirja ja kalmistute hanke vaide põhjal.

Georg Linkov kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri ja sissejuhatus on eksitavad ja halvustavad ning viitavad selle, et ta on kiskunud koguduse ja ametnikud võimu nimel poliitilisse võitlusse. Kaebaja ei ole rahul, et temalt nendele süüdistustele kommentaari ei küsitud. Samuti sisaldab artikkel kaebaja kinnitusel valeväiteid. Kaebaja lisas, et saatis toimetusele vastulause, kuid toimetus keeldus selle avaldamisest.

Hiiu Leht vastas Pressinõukogule, et info vallavanema umbusaldamise kohta sai leht kohalikult poliitikult ja kontrollis selle teistelt üle. Leht märkis, et kaebaja sai artiklis sõna ja sel põhjusel ei avaldanud leht kaebaja vastulauset. Toimetus lisas, et kui Georg Linkov oleks oma vastulauses viidanud konkreetsetele vigadele, siis oleks toimetus vastulause avaldanud.

Pressinõukogu otsustas, et Hiiu Leht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.1., mis näeb ette, et uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad ning uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel infol.

Pressinõukogu hinnangul on kaebajat süüdistatud võimu haaramise soovis, kasutades selleks ametnikke ja kogudust. Georg Linkov on artiklis saanud küll teistel teemadel sõna, kuid konkreetses võimuhaaramise süüdistuses mitte. Pressinõukogu hinnangul sisaldab artikkel alates pealkirjast spekulatsioone, kuid tõestusmaterjali ei esitata.

Pressinõukogu