Kaebus nr 674
Pressinõukogu otsus 27.10.2016 | TAUNIV.
Lääne Elu rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas OÜ MarDent Kesklinna Hambakliinik tegevjuhi Marko Olenko kaebust Lääne Elus 28. juulil 2016 ilmunud artikli „Suvitaja kogemus: valutava hambaga laps sai Haapsalus abi teisel katsel“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel vahendab ühe suvitaja kokkupuuteid kahe Haapsalu hambakliinikuga – üks neist oli negatiivne ja teine positiivne kogemus. Negatiivse hinnangu osaks saanud OÜ MarDent Kesklinna Hambakliiniku administraator saab artiklis võimaluse juhtunut kommenteerida.

OÜ MarDent Kesklinna Hambakliinik tegevjuht Marko Olenko kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav, sest tegelikkuses lapse hammas ei valutanud. Kaebaja lisas, et liiga tegid hammast ümbritsevad pehmed koed, põhjuseks loksuma hakanud piimahammas. Kaebaja leiab, et artiklis on kasutatud ainult ühe osapoole väidetavaid ja temale sobivaid ning hambakliinikut ja administratiivtöötajat halvustavaid ütlusi, kuid samas ei antud kaebajale võimalust kommentaariks. Kaebaja märgib, et administraator pakkus järgmiseks päevaks kindlat aega, kuid suvitaja loobus sellest. Kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik meelitas administraatorilt kommentaari välja, kuigi too palus pöörduda hambakliiniku juhataja poole.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik helistas hambakliiniku administraatorile, kirjeldas juhtunut ja küsis kommentaari. Kui administraator oli ajakirjanikuga vestelnud, ütles ta, et ametliku info saamiseks tuleb lehel pöörduda kliiniku tegevjuhi poole, kuid leht seda enam vajalikuks ei pidanud. Lääne Elu leiab, et loksuvat hammas, mis tegi valu, võib pealkirjas nimetada valutavaks hambaks. Kui kaebaja võttis peale artikli ilmumist toimetusega ühendust, pakkus leht välja, et parandab võimalikud ebatäpsused ja avaldab tegevjuhi kommentaari, mis ka tehti.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Samuti rikkus leht punkti 3.2., mis näeb ette, et ajakirjanik ei või kuritarvitada meediaga suhtlemisel kogenematuid inimesi. Pressinõukogu hinnangul ei ole hambakliiniku administraator avaliku elu tegelane ja kaebusest tuleb ka välja, et ajakirjanik meelitas administraatorilt kommentaari välja. Lisaks ütles administraator ajakirjanikule, et tema sõnu artiklisse ei pandaks ja kommentaari saamiseks tuleb pöörduda hambakliiniku tegevjuhi poole. Toimetus administraatori palvet aga ei arvestanud ja rikkus sellega ajakirjanduseetika koodeksit. Tegevjuhiga rääkimine oleks Pressinõukogu hinnangul lisanud artiklisse sisulisemalt kliiniku seisukoha, mis praegu jäi poolikuks.

Pressinõukogu juhib tähelepanu, et kliiniku tegevjuhi vastulause ei ole Lääne Elu veebis seotud algse artikliga.

Pressinõukogu ei pea artikli pealkirja eksitavaks, sest patsiendi väitel oli tegemist valutava hambaga.

Pressinõukogu