Kaebus nr 675
Pressinõukogu otsus 27.10.2016 | TAUNIV.
Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Martin Tanningu kaebust Eesti Päevalehes 7. juulil 2016 ilmunud artikli „Relvaäri kaitseväes. Laotöötaja toimetas kuude kaupa relvaosi mustale turule“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib kaitseväe relvalaost relvaosi mustale turule toimetanud grupeeringust, kuhu väidetavalt kuulus kolm liiget, nende seas ka Martin Tanning.

Martin Tanning kaebas Pressinõukogule, et artiklis ilmunu ja tema isikuandmete avaldamine koos sisu moonutamisega tekitas talle ja tema tutvusringkonnale moraalset kahju. Kaebaja ei ole rahul, et teda käsitletakse kurjategijana enne kohtuotsust. Martin Tanning ei ole rahul ka artiklis tema varasematele karistustele viitamisega, sest tegelikkuses tal need puuduvad.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et kaebaja arvel ei ole küll ühtegi hetkel kehtivat karistust, kuid varasemalt on teda karistatud. Ühe karistuse osas oli artiklis ekslik info, kuid Päevaleht kustutas selle kohe, kui kaebaja oli veale tähelepanu juhtinud. Leht lisas, et artiklis käsitletakse Martin Tanningut kahtlustatavana, mitte ebaseaduslikus relvaäris süüdi olevana. Seega ei ole kaebajat käsitletud kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust, märgib toimetus.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 5.3., mis näeb ette, et ebaõige info ilmumise korral tuleb avaldada parandus. Kuigi Päevaleht kustutas loost vale karistuse, oli tegemist ränga veaga ning parandusele oleks pidanud tähelepanu juhtima (veebis loo pealkirja juures).

Pressinõukogu