Kaebus nr 680
Pressinõukogu otsus 17.11.2016 | TAUNIV.
Postimehe rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lux Expressi kaebust Postimehe veebis 23. augustil 2016 ilmunud artikli „Luksusbussi hullumeelne sõidustiil jahmatas möödujaid“ peale ja otsustas, et väljaanne rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Lux Expressi buss tegi Tallinna lähedal maanteel ebatavalisi manöövreid. Lux Expressi esindaja saab artiklis sõna ja sellest tuleb välja, et bussijuhti tabas terviserike.

Lux Express kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri ja sissejuhatus eksitavad lugejaid. Lux Express juhib tähelepanu, et algne materjal ilmus venekeelses Postimehes, kus nii pealkirjas kui ka juhtlõigus viidati bussijuhi terviserikkele. Eestikeelse uudise pealkirjas ja juhtlõigus terviserikkele ei viidatud ja sellest tulenevalt kahjustati kaebaja hinnangul Lux Expressi mainet.

Postimees vastas Pressinõukogule, et eesti ja vene toimetusel on erinev kirjutamisstiil ning seepärast pidas toimetaja õigeks vormistada tõlge algsest materjalist erinevalt. Leht lisas, et ettevõttepoolne olukorra selgitus on lugejatele nähtav.

Pressinõukogu otsustas, et Postimees rikkus veebis avaldatud uudisega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei tule pealkirjast ja esimesest lõigust välja, et ohtlik sõidustiil tulenes juhi terviserikkest.

Pressinõukogu