Kaebus nr 682
Pressinõukogu otsus 17.11.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Järva Teataja ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kertu Jukkumi, Heiki Valneri ja Eestimaa Loomakaitse Liidu kaebust
4. augustil 2016 Järva Teatajas ilmunud artikli „Koeraomanik kempleb agarate loomakaitsjatega“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib koerast, kelle elu on loomakaitsjate väitel vilets ja et selle kohta on Järvamaa veterinaarkeskusele esitatud kaebus. Artiklis saavad sõna veterinaarkeskuse peaspetsialist ja koera omanik.

Kertu Jukkum, Heiki Valner ja Eestimaa Loomakaitse Liit kaebasid Pressinõukogule, et artikkel sisaldab ebaõiget infot ja kaebajatele sõna ei antud, kuigi artikkel sisaldas konflikti. Kaebajad märgivad, et artikkel jätab mulje, nagu ründaks Kertu Jukkum hoolsaid loomaomanikke ja nagu avaldaks Heiki Valner Loomakaitse Liidu lehel vale ja kontrollimata infot.

Järva Teataja vastas Pressinõukogule, et artiklis saavad sõna looma omanik, veterinaarkeskuse juhataja ja kohalik loomakaitsja, kes oli käinud korduvalt koera vaatamas. Leht leiab, et Järvamaa veterinaarkeskuse näol oli tegemist usaldusväärse allikaga. Leht lisas, et artikkel ei sisalda süüdistusi Loomakaitse Liidu aadressil ja seepärast neilt kommentaari ei võetud.

Pressinõukogu otsustas, et Järva Teataja ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu leiab, et mõlemad osapooled on saanud sõna, sest loos avaldati Loomakaitse Liidu nägemus ning sõna said koeraomanik ja veterinaarkeskus.

Pressinõukogu