Kaebus nr 683
Pressinõukogu otsus 17.11.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Den za Dnjom ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Koguduse kaebust Den za Dnjomis 15. juulil 2016 ilmunud artiklite „Võtke mind siit ära!“ ja „Prügi pühalikust seegist“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel ja juhtkiri räägivad Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Koguduse hooldekodusse pandud eakast naisest. Lugu lõppes naise lähedaste ja koguduse konfliktiga, kus sugulased süüdistasid kogudust naise halvas kohtlemises.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik usub vaid ühte osapoolt ja teeb selle põhjal tegelikkust moonutavaid ja vale järeldusi. Kaebaja ei ole rahul, et koguduse seisukoht on artiklis välja toodud osaliselt. Kaebaja hinnangul on artikli pealkiri „Võtke mind siit ära!“ eksitav, sest tugineb vana naise sugulaste kaebusele. Kaebaja hinnangul ei ole sugulaste väited ja süüdistused tõendatud.

Den za Dnjom vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik palus ülempreestrilt intervjuud, kuid too keeldus ja palus saata kirjalikud küsimused. Toimetus sai vastused viiel leheküljel ja avaldas neist osa, sest lehe maht on piiratud. Leht lisas, et toimetus kontrollis seda, mida oli võimalik kontrollida ning mõlemad osapooled said sõna.

Pressinõukogu otsustas, et Den za Dnjom ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul sai kaebaja võimaluse artiklis süüdistusi kommenteerida ehk mõlemad osapooled said sõna.

Pressinõukogu