Kaebus nr 693
Pressinõukogu otsus 15.12.2016 | TAUNIV.
Kanal 2 rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Tanel Sammu ja Monster Music OÜ kaebust 28. oktoobril 2016 Kanal 2 eetris olnud saate „Reporter“ peale ja otsustas, et telekanal rikkus head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib festivali „We love the 90´s“ järgmise suve plaanidest ja sellest, et kaks festivalile plaanitud artisti olid end lubanud ka teisele Eestis toimuvale retrofestivalile, mis toimub kaks kuud varem.

Tanel Samm ja Monster Music kaebasid Pressinõukogule, et firma esindaja pöördus Kanal 2 poole viitega, et Reporteris olnud uudis Thomas Andresi ja E-Type esinemisest festivalil „We love the 90´s“ ei vasta tõele. Pöördumise peale tegi Reporter kaebaja väitel saatelõigu, kus alavääristati Retrobest festivali. Kaebajad leiavad, et saatelõik oli ühepoolne ja sisaldas valeinfot.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et kaebaja ei too välja, millised faktid ja seisukohad on valed. Reporter kontrollis Tanel Sammu pöördumise infot ja eemaldas esialgse loo veebilehelt. Kanal 2 lisas, et konflikt Thomas Andersi ja E-Type esinemistega seoses küll oli ja kaevatava loo ajaks oli ka selgunud, et Monster Musicul olid artistidega siduvad lepingud tehtud. Kuna esimeses infos edastati teadmatult ekslikku infot, pidas Reporteri toimetus vajalikuks teha uus lugu, kus selgitati vaatajatele olukorda. Kanal 2 leiab, et kaevatav saatelõik ei sisaldanud Monster Musicu kohta mingeid süüdistusi ja seetõttu puudus vajadus firmale sõna anda.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 rikkus festivale puudutavas saatelõigus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul halvustati esialgest lugu parandavas saatelõigus Retrobest korraldajat, kuid talle sõna ei antud.

Pressinõukogu