Kaebus nr 694
Pressinõukogu otsus 15.12.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Lasnamäe Linnaosa Valitsuse kaebust Eesti Päevalehes 2. novembril 2016 ilmunud juhtkirja „Seaduse täitmine pole vabatahtlik“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Juhtkirjas süüdistatakse Lasnamäe Linnaosa Valitsust seaduste eiramises ja töövõimetut tütart hooldava naise elamispinnata jätmises.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kaebas Pressinõukogule, et linnaosa valitsus kinnitas korduvalt ajakirjanikule, et linn täidab sotsiaalhoolekande seadust, kuigi pealkirjas jäetakse lugejatele hoopis teine mulje. Kaebaja hinnangul sisaldas juhtkiri moonutatud ja eksitavat infot ja see tugines ainult ühe poole seisukohal. Kaebaja märkis, et juhtkirja ilmumise hetkel oli probleem juba sisuliselt lahendatud.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et juhtkirjas on esitatud argumendid, kuidas läheb linnaosa käitumine vastuollu sotsiaalhoolekande seadusega ja seega ei ole pealkiri eksitav. Leht leiab, et juhtkirjas ei ole moonutatud või eksitavat infot. Leht lisas, et juhtkiri on toimetuse arvamus ja selle aluseks olevates uudislugudes on osapooltele sõna antud.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu.
Pressinõukogu leiab, et juhtkirjas/arvamusartiklis võib toimetus võtta positsiooni, tuginedes varem samas väljaandes avaldatud materjalidele.

Pressinõukogu ei saa tuvastada faktilisi asjaolusid, ent uudislugudes on eri osapooled oma seisukohtade väljendamiseks sõna saanud.

Pressinõukogu