Kaebus nr 696
Pressinõukogu otsus 15.12.2016 | TAUNIV.
Maaleht rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaebust Maalehes 9. novembril 2016 ilmunud artikli „Mehed krattisid põllufirmadelt mitu tonni kütet“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib sellest, et Kuressaare kohtumajas toimus eelistung nelja noormehe üle. Artiklis on kirjas, et Lääne ringkonnaprokuratuur esitas noormeestele süüdistuse korduvates sissetungimistes põllumajandusühistute tanklatesse ja sealt kütuse varastamises.

Üks noormeestest kaebas Pressinõukogule, et artiklis on nimetatud tema täisnimi. Samuti ei ole kaebaja rahul, et teda on seotud kuriteoga, milles kohus ei ole teda süüdi mõistnud.

Maaleht vastas Pressinõukogule, et leht edastas kohtu ja prokuratuuri avalikku infot süüdistuse esitamise kohta ilma muutmata ja toimetuse kommentaarita. Info kohtumenetluse kohta koos asjaosaliste täisnimedega on kõigile internetis avalikult kättesaadav.

Pressinõukogu otsustas, et Maaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.4., mis näeb ette, et ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust. Pressinõukogu hinnangul on kaebuse esitaja mõistetud süüdi loo pealkirjas.

Pressinõukogu