Kaebus nr 697
Pressinõukogu otsus 15.12.2016 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Pärnu Postimees ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ado Sepa kaebust Pärnu Postimehes 9. novembril 2016 ilmunud artikli „Kaasomanik heideti enda hotellist välja“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib konfliktist ja kohtuvaidlusest hotell Pärnu omanike Urmas Nisuma ja Ado Sepa vahel. Neist esimene ei ole lehe väitel hotelli pääsenud kolme aasta jooksul.

Ado Sepa kaebas Pressinõukogule, et ajakirjanik rääkis talle, millest lugu teeb ja ta palus Urmas Nisuma esitatud ebaõigeid asjaolusid lehel mitte avaldada. Kaebaja lisas, et sai Urmas Nisuma esitatud seisukohad toimetuselt vastamiseks, kuid põhjaliku vastuse koostamiseks ja faktide esitamiseks talle aega ei jäetud. Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab suurel hulgal valeinfot.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et kaebaja ei väljendanud toimetusele kordagi, et tal jäi vastamiseks vähe aega või et ta soovib vastata põhjalikumalt. Leht lisas, et Ado Sepa saatis põhjaliku tagasiside toimetusele juba küsimuste saamise päeval. Ajakirjanik arvestas Ado Sepa kommentaaridega, eemaldas ebatäpsused, kuid sai Ado Sepat tsiteerida vaid varasema telefonikõne põhjal. Leht märkis, et kaebaja ei nimeta kaebuses ühtegi konkreetset ebatäpsust. Leht lisas, et ajakirjanik tegi kõik selleks, et Ado Sepa seisukohad oleks võimalikult põhjalikult kajastatud. Samuti on artiklis rõhutatud, et kõik kohtuotsused on tehtud Ado Sepa kasuks. Toimetus leiab, et artiklis said sõna kõik osapooled.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu peab piisavaks, et Ado Sepale pakuti sõna, kuigi kaebajalt võinuks taotleda veel lisainfot.

Pressinõukogu