Kaebus nr 70
Pressinõukogu otsus 07.10.2004 | TAUNIV.
Lääne Elu rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Erja Järvise kaebust Lääne Elus 29. juulil 2004 ilmunud artikli “Jaapani ärimees tahab Ridalasse 64 krundiga elamurajooni” peale ning otsustas, et ajaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Erja Järvis peab Jaapani ärimehe Toshio Kawabe plaane ja varasemaid tegusid kajastanud artiklit  laimavaks. Lisaks sisaldab artikkel eksitavat infot.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et tugines erinevatele allikatele, kellest mõni jäi vaid toimetuse teada. Lehe arvates oleks artiklis esitatud süüdistusi saanud ümber lükata vaid Kawabe, kes aga intervjuud ei andnud. Leht pakkus kaebajale võimalust ka vastulauseks, mida aga ei kasutatud.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu on rikkunud ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2, sest kritiseeritav osapool ei ole artiklis saanud võimalust süüdistusi kommenteerida. Pressinõukogu leiab, et artikkel ei olnud nii päevakajaline, et ühe osapoole kommentaari võtmata jätmine oleks põhjendatud.

Pressinõukogu