Kaebus nr 701
Pressinõukogu otsus 26.01.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Kanal 2 ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Annika Urmi kaebust Kanal 2 saates Radar 29. novembril 2016 avaldatud saatelõigu peale ja otsustas, et Radar ei rikkunud head ajakirjandustava.

Saatelõik räägib mitme ettevõtja endise raamatupidaja ja nende endise sõbranna Annika Urmi tegudest. Saatelõigus saab tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida ka Annika Urm.

Annika Urm kaebas Pressinõukogule, et saates Radar on avaldatud teda laimavat infot. Samuti sisaldab saatelõik kaebaja väitel valeinfot kriminaalasjade, kohtuotsuse ja temaga seotud erinevate firmade kohta. Kaebaja ei ole rahul, et talle antud saateaeg oli mitu korda lühem kui vastaspooltel.

Kanal 2 vastas Pressinõukogule, et Radari toimetusel puudus alus kahelda avaldatud info tõesuses ja allikate usaldusväärsuses, kõiki väiteid kontrolliti ja veenduti nende õigsuses. Intervjueeritavad esitasid saate tegijatele ka kirjalikke tõendeid. Annika Urm sai võimaluse esitada oma kommentaarid, toimetus esitas sellest kokkuvõtte ja märkis ära kõik episoodid, mida Annika Urm eitab ja milles kaebaja endal süüd ei näe. Ära on toodud ka kaebaja seisukoht Buduaar Meediaga seonduva kohta.

Pressinõukogu otsustas, et Kanal 2 ei ole saates Radar eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul puudus Radari toimetusel alus kahelda info tõesuses ja allikate usaldusväärsuses. Annika Urmile oli antud võimalus kõiki tema kohta esitatud süüdistusi kommenteerida ning Annika Urmi seisukohad leidsid saates kajastamist.

Pressinõukogu