Kaebus nr 703
Pressinõukogu otsus 26.01.2017 | TAUNIV.
Pärnu Postimees rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Ljudmilla Tamari ja Peeter Reimanni kaebust 19. oktoobril 2016 Pärnu Postimehes ilmunud artikli „Kuriteos süüdi mõistetud eelmine vallavanem ähvardas küla jaanituld“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikkel räägib korruptsioonikuriteos süüdi mõistetud Vändra endise vallavanema Peeter Reimanni kompromissettepanekutest vallale, mida vald aga vastu ei võtnud.

Ljudmilla Tamar ja Peeter Reimann kaebasid Pressinõukogule, et artikkel ja selle pealkiri on eksitavad, moonutatud ja ühepoolsed. Kaebajad leiavad, et artiklis olevat lauset „Reimann vabaneb ebaõiglasest hagist ja valla elanikud saavad looduskaunis kohas asuvat kinnistut edasi kasutada“ ei saa tõlgendada ähvardamisena. Kaebajad leiavad, et sisuga tutvumata annab pealkiri edasi infot, et Peeter Reimann on sõnaselgelt ähvardanud küla jaanitule ära jätmisega. Kaebajad ei ole ka rahul, et neile artiklis sõna ei antud. Kaebajad on seisukohal, et 2014. aastal tehtud foto kasutamine on asjakohatu ja teemaväline ja see ei ole seotud artikli põhitemaatikaga ja pildiallkirjas pole kirjas, millal foto on tehtud. Kaebajad leiavad, et nad ei ole avaliku elu tegelased ja seega oleks foto avaldamiseks pidanud neilt luba küsima.

Pärnu Postimees vastas Pressinõukogule, et pärast Pressinõukogult kaebuse saamist võttis ajakirjanik Ljudmilla Tamariga ühendust ja sõlmiti kokkulepe, et valmib jätkulugu, kus kaebajad saavad põhjalikumalt teemat kommenteerida. Mõni aeg hiljem kaebajad uuest loost siiski keeldusid. Toimetus tunnistas, et esialgne pealkiri oli liialt hinnanguline ja muutis pärast kaebuse saamist pealkirja „Kohus soovitab vallajuhi omistamise juhtumis kokkulepet“. Leht lisas, et artikkel ei sisalda süüdistusi või oletusi endise vallavanema suunal, mis oleks vajanud vastulauset. Leht lisas, et foto on asjakohane ja puutub teemasse.

Pressinõukogu otsustas, et Pärnu Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Kuna tegemist oli kompromissi kajastamisega, siis oleks pidanud leht andma Peeter Reimannile sõna.

Pressinõukogu leiab, et loo algne pealkiri oli eksitav ja sellega rikkus leht ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis ütleb, et pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Kuigi toimetus pealkirja hiljem veebis parandas, siis oleks Pressinõukogu hinnangul pidanud parandatud pealkirja juures olema ka märge parandamise kohta.

Pressinõukogu