Kaebus nr 704
Pressinõukogu otsus 26.01.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Päevaleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Pia Ruotsala ja EELK perekeskuse kaebust Eesti Päevalehes 3. detsembril 2016 ilmunud artikli „Eksperdid: koduvägivalla juhtumeid ei tohi lahendada pereteraapiaga“ peale ja otsustas, et leht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib koduvägivalla juhtumite lahendamiste võimalustest ajendatuna EELK perekeskuse korraldatud konverentsil räägitust.

Pia Ruotsala ja EELK perekeskus kaebasid Pressinõukogule, et artikkel ei kajasta konverentsi tervikuna ning sisaldab ebatäpset ja valeinfot. Kaebajad on seisukohal, et artikkel jätab konverentsi korraldajast väga kummalise mulje. Kaebaja märgib, et ajakirjanik konverentsil ei osalenud. Samuti ei ole kaebaja rahul, et leht ei ole vaatamata lubadusele vastulauset avaldanud.

Eesti Päevaleht vastas Pressinõukogule, et konverents oli täismahus veebis järelvaadatav ja seega ajakirjaniku füüsiline kohalolek ei olnud vajalik. Leht lisas, et artikli eesmärgiks ei olnud kogu konverentsi kajastamine ega kõigi antud valdkonnaga puutumist omavate isikute või organisatsioonide seisukoha kajastamine. Leht kinnitas, et artiklis ei ole ebatäpset infot. Leht lisas, et on valmis avaldama vastulause, kui kaebaja täpsustab, millised artiklis esitatud väited on valed.

Pressisõukogu hinnangul ei ole artikliga eksitud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on oma nägemuse loos käsitletud teemal saanud välja öelda erinevad osapooled.

Pressinõukogu leiab, et kaebaja vastulause avaldamiseks ei olnud põhjust, sest selles ei parandata faktivigu ega tsitaate. Küll aga oleks võinud toimetus ja kaebaja teha koostööd, et vastulauset muuta.

Pressinõukogu