Kaebus nr 716
Pressinõukogu otsus 30.03.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Müürileht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas keskkonnaministeeriumi kaebust Müürilehes 9. novembril 2016 ilmunud artikli „Vahearuanne korruptiivsest metsapoliitikast“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib Eesti metsanduspoliitikast ja sellega seoses poliitilistest huvidest. Artiklis esitatakse mitmeid etteheiteid keskkonnaministeeriumi aadressil.

Keskkonnaministeerium kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab faktivigu, on moonutatud, ühepoolne ja kahjustab ministeeriumi mainet. Keskkonnaministeerium leiab, et artikkel on süüdistava alatooniga ja seab kahtluse alla ministeeriumi ja selle ametnike usaldusväärsuse ja ettevalmistatud õigusaktide õiguspärasuse. Kaebaja ei ole rahul, et artiklit enne avaldamist ei kontrollitud.

Müürileht vastas Pressinõukogule, et kavandatav metsaseadus peegeldab selgelt kallutatust tööstuse huvidele soodsas suunas ja eirab ekspertide arvamust. Leht lisas, et artikli autor soovis keskkonnaministeeriumi kantsleri Andres Talijärvega kohtuda 2016. aasta jaanuaris ilmunud artikli tarbeks, kuid kaebaja keeldus. Leht lisas, et kuna hiljem ilmunud artiklites ei sisaldunud väiteid, mis vastulauseid nõudnuks, siis ei pöördunud autor enam Andres Talijärve poole.

Pressinõukogu otsustas, et Müürileht ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu arvates on tegemist pigem arvamuslooga, kus autoril on õigus hinnanguid anda.

Pressinõukogu