Kaebus nr 720
Pressinõukogu otsus 27.04.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Äripäev ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Alo Murutari, Marge Kohtla ja Martin Roostari kaebust Äripäevas 8. veebruaril 2017 ilmunud artikli „Sogane äri kaptenilubadega külvas tüli“ ja 9. veebruaril ilmunud artikli „Tüli Saadjärvel: konkurent viis öösel paadisillad minema“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid räägivad erimeelsusest Saadjärve Vabatahtliku Järvepääste ja Saadjärve jahtklubi vahel. Jahtklubi on mures, et päästmiseks ostetud võimsa kaatriga aetakse hoopis koolitusäri ja päästmiseks Saadjärve Vabatahtlikul Järvepäästel seetõttu aega ei jää.

Alo Murutar, Marge Kohtla ja Martin Roostar kaebasid Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad faktivigu ja laimu ning neile sõna ei antud. Kaebajad leiavad, et artiklites on ka moonutatud infot ja ajakirjanik on fakte kasutanud meelevaldselt.

Äripäev vastas Pressinõukogule, et ajakirjanik kuulas ära mõlemad konflikti osapooled ja nad saavad ka artiklites sõna. Leht lisas, et lugudes ei ole ajakirjaniku isiklikke hinnanguid ega laimu ning teise osapoole süüdistusi on kaebajad saanud kommenteerida.

Pressinõukogu otsustas, et Äripäev ei ole eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on konflikti osapooled saanud artiklites sõna ja süüdistusi kommenteerida.

Pressinõukogu