Kaebus nr 724
Pressinõukogu otsus 27.04.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Õhtuleht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Kelvingi külavanema Ants-Hembo Lindemanni ning külaelanike Merilyn Tõnisalu, Henno Mõttuse, Harri Lugu ja Raivo Pavlovi kaebust Õhtulehes 16. märtsil 2017 ilmunud artikli „Ulatuslik lageraie Viimsis ajas jalule nii inimesed kui põdrad“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib metsaraietöödest Viimsis kinnisvarakülade vahel. Artiklis on öeldud, et Kelvingi on Viimsi esimene kinnisvaraküla, mille rajamiseks võeti 1990. aastate algul arutult metsa maha, kuid nüüd ei taha elanikud enam ainsagi tüve langetamist lubada.

Kelvingi külavanem Ants-Hembo Lindemann ning külaelanikud Merilyn Tõnisalu, Henno Mõttus, Harri Lugu ja Raivo Pavlov kaebasid Pressinõukogule, et Kelvingi kohta käivad laused sisaldavad faktivigu ja on artikli kontekstis tõlgendatavad halvustavalt kui külaelanike kahepalgeline käitumine. Kaebajad leiavad, et artikkel sisaldab Kelvingi küla ja selle rajajate kohta solvavat infot.

Õhtuleht vastas Pressinõukogule, et lehe allika andmetel võeti metsa maha lisaks Nõukogude armee poolt varem maha võetule ka küla rajamisel. Leht märkis, et ei saanud artikli ilmumise järel üheltki osapoolelt ümberlükkavat teadet, soovi vastulauseks või paranduseks. Toimetusel ei ole aga midagi selle vastu, et kaebajate väited teksti lisada. Leht lisas, et muutis avaldamisjärgsel päeval kaevatud lõigus ühe lause sõnastust.

Pressinõukogu otsustas, et Õhtuleht ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul ei ole eksitav väide, et 1990. aastate algul võeti Kelvingi küla maadel metsa maha. Lisaks ei ole alust kahelda allika väites, et metsa võeti maha ka küla rajamisel.

Pressinõukogu hinnangul ei ole Kelvingi küla kohta esitatud väited halvustavad, vaid pigem kirjeldavad olukorda, kus külaelanikud on metsa mahavõtmise vastu.

Pressinõukogu