Kaebus nr 725
Pressinõukogu otsus 27.04.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Eesti Ekspress ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas Arvo Sarapuu kaebust 15., 16. ja 22. märtsil 2017 Eesti Ekspressis ilmunud Tallinna prügimajandusest rääkivate artiklite peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artiklid toovad välja Tallinna prügimajandust korraldava abilinnapea Arvo Sarapuu seosed Tallinna prügiäris edukaks osutunud firmaga.

Arvo Sarapuu kaebas Pressinõukogule, et artiklid sisaldavad tema kohta valeinfot ja süüdistusi, kuid talle sõna ei pakutud.

Eesti Ekspress vastas Pressinõukogule, et artiklid on faktipõhised ja kaebaja sai võimaluse
kommenteerida oma seotust prügifirmaga BWM ja Tiina Rossiga. Leht lisas, et artiklite puhul ei olnud tegemist firmade äritegevusele keskendunud lugudega, vaid Arvo Sarapuu seoste selgitamisega.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Ekspress ei ole artiklitega eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul olid artiklid keskendunud Arvo Sarapuu ja Tallinna prügiäris eduka firma seostele ja antud teemat sai kaebaja ka kommenteerida.

Pressinõukogu