Kaebus nr 727
Pressinõukogu otsus 27.04.2017 | ÕIGEKSMÕISTEV.
Saarte Hääl ei rikkunud head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu kaebust Saarte Hääles 23. märtsil 2017 ilmunud artikli „Turvakodu riputas kassipidaja häbiposti“ ja juhtkirja „Sõima poole vähem“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel ja juhtkiri räägivad sellest, et Saaremaa lemmikloomade turvakodust kassi võtnud naisele sai osaks räige sõim ja ähvardused, sest õue lastud kass läks kaduma.

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu märkis kaebuses Pressinõukogule, et esitas lehele vastulause, kuid leht seda ei avaldanud. Kaebaja leiab, et artikkel „Turvakodu riputas kassipidaja häbiposti“ on eksitav ja jätab mulje, justkui oleks turvakodu oma Facebooki postituses konkreetse isiku häbiposti pannud ja loomapidajat artikli juures avaldatud vestluses toodud sõnadega sõimanud.

Saarte Hääl vastas Pressinõukogule, et artikkel koosneb suures mahus turvakodu poolt sotsiaalmeediasse tehtud avalikest postitustest muutmata kujul ja turvakodu esindaja poolt ajakirjanikule antud kommentaaridest. Leht märkis, et seetõttu pole alust kahelda ka info tõesuses ja allikate usaldusväärsuses. Leht lisas, et turvakodu Facebooki lehel on endiselt nähtav avalikult esitatud sõim ja ähvardused. Leht selgitas, et artiklis said kõik osapooled sõna. Leht pakkus kaebajale kahel korral võimalust kohtumiseks, et aidata koostada korrektne vastulause, kuid turvakodu keeldus sellest võimalusest.

Pressinõukogu otsustas, et Saarte Hääl ei ole artikli ja juhtkirjaga eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul on mõlemad osapooled saanud sõna. Samuti on tõendatud kaebaja soov panna kassiomanik avalikku häbiposti. Pressinõukogu hinnangul on turvakodu esindajad oma postitusega algatanud kassipidaja häbistamise, millega liitusid postituse kommenteerijad. Seega ei pea paika kaebaja väide, et turvakodu ei ole kedagi soovinud häbistada.

Pressinõukogu hinnangul oli lehe poolt põhjendatud soov saada kaebajalt ajakirjanduseetika koodeksi nõetele vastav vastulause. Pressinõukogu juhib kaebaja tähelepanu sellele, et vastulause peab olema lühike ja konkreetne ning sellega on õigus parandada avaldatud materjalis esinenud faktivigu ja tsitaate.

Pressinõukogu