Kaebus nr 728
Pressinõukogu otsus 27.04.2017 | TAUNIV.
Stolitsa rikkus head ajakirjandustava.

Pressinõukogu arutas kaitseministeeriumi kaebust Stolitsas 10. märtsil 2017 ilmunud artikli „Vaatamata haigekassa eelarvedefitsiidile ravib Eesti ka tänavu vigastatud Ukraina sõjaväelasi“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artiklis räägitakse sellest, et Eesti jätkab ka sel aastal haavatud Ukraina sõdurite ravi, mida tehakse kaitseministeeriumi rahaga. Loos on viidatud ka sellele, et haigekassa eelarvedefitsiidi tõttu jäävad mitmed Eesti inimesed ravimata.

Kaitseministeerium kaebas Pressinõukogule, et artikli pealkiri on eksitav ning jätab lugejatele mulje, et Ukraina sõdurite ravimine ja haigekassa eelarvedefitsiit on omavahel seotud.

Stolitsa vastas Pressinõukogule, et leht pani sellise pealkirja seetõttu, et jutt käib riigieelarvelistest vahenditest. Leht lisas, et haigekassa eelarve moodustub riigieelarves ravikindlustuseks ettenähtud summast ja ka kaitseministeeriumi eelarve on osa riigieelarvest.

Pressinõukogu otsustas, et Stolitsa rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette pealkirjad ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul tuleb artiklist endast välja, et sõdurite ravimine ja haigekassa eelarvedefitsiit ei ole omavahel seotud ja seega on nende sidumine pealkirjas lugejaid eksitav.

Pressinõukogu